САСЫКУЛОВА ЧИНАРА ТОКТОРБЕКОВНА

САСЫКУЛОВА ЧИНАРА ТОКТОРБЕКОВНА


Ф.И.О.САСЫКУЛОВА ЧИНАРА ТОКТОРБЕКОВНА
ТемаКЫРГЫЗ – ТҮРК АҢГЕМЕЛЕРИ: САЛЫШТЫРМА – ТИПОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗ (АМАН САСПАЕВ ЖАНА МЕМДУХ ШЕВКЕТ ЭСЕНДАЛДЫН АҢГЕМЕЛЕРИНИН МИСАЛЫНДА)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.01.01
Содержание