САКИЕВА САЙИПЖАМАЛ САЛАЙДИНОВНА

САКИЕВА САЙИПЖАМАЛ САЛАЙДИНОВНА


Ф.И.О.САКИЕВА САЙИПЖАМАЛ САЛАЙДИНОВНА
ТемаБАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ АДАБИЙ ОКУУГА YЙРӨТYYНYН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ ЖАНА И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д.13. 11. 022
Содержание