Сабырова Кундуз Жумадиловна

Сабырова Кундуз Жумадиловна


Ф.И.О.Сабырова Кундуз Жумадиловна
ТемаКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖОЛ КЫЙМЫЛЫНЫН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ: УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет12.00.11
Содержание