НУРАЛИЕВА МИМОЗА ТУРАТБЕКОВНА

НУРАЛИЕВА МИМОЗА ТУРАТБЕКОВНА


Ф.И.О.НУРАЛИЕВА МИМОЗА ТУРАТБЕКОВНА
ТемаАКАДЕМИК Б.М.ЮНУСАЛИЕВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советИ.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д.10.11.028
Содержание