НАРМЫРЗАЕВА КУРМАНЖАН ЖЫРГАЛБАЕВНА

НАРМЫРЗАЕВА КУРМАНЖАН ЖЫРГАЛБАЕВНА


Ф.И.О.НАРМЫРЗАЕВА КУРМАНЖАН ЖЫРГАЛБАЕВНА
ТемаЧ.АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ТИЛИНИН МОРФОЛОГИЯЛЫК СТИЛИСТИКАСЫ (Атооч сөз түркүмдөрүнүн материалында)
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ ЖАНА И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д.10.09.394
Содержание