МЫРЗАЖАНОВА ГҮЛЗАД БЕРДИБЕКОВНА

МЫРЗАЖАНОВА ГҮЛЗАД БЕРДИБЕКОВНА


Ф.И.О.МЫРЗАЖАНОВА ГҮЛЗАД БЕРДИБЕКОВНА
Тема«КӨКҮЛ» БААТЫРДЫК ЖОМОГУНДАГЫ АРХАИКА-МИФОЛОГИЯЛЫК САЛТТУУЛУКТУН САКТАЛЫШЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.01.09
Содержание