МОНДОШОВ ШАМИР НАСИРОВИЧ

МОНДОШОВ ШАМИР НАСИРОВИЧ


Ф.И.О.МОНДОШОВ ШАМИР НАСИРОВИЧ
ТемаОрто мектептерде фразеологизмдерди окутуунун методикасы
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз билим берүү академиясы жана И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Д 13.11.022
Содержание