МОКЕЕВА АСЫЛАЙ МЕЛИСОВНА

МОКЕЕВА АСЫЛАЙ МЕЛИСОВНА


Ф.И.О.МОКЕЕВА АСЫЛАЙ МЕЛИСОВНА
ТемаАЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ КЫРГЫЗ-КАЗАК АДАБИЙ БАЙЛАНЫШТАРЫ: Ч.АЙТМАТОВ ЖАНА М.ШАХАНОВ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советЖ.БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д. 10.11.029
Содержание