Мирзахидова Миясар Инамжановна

Мирзахидова Миясар Инамжановна


Ф.И.О.Мирзахидова Миясар Инамжановна
ТемаЪЗБЕК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ АТООЧ КАТЕГОРИЯЛАРЫНЫН ТАБИЯТЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Д 10.09. 394
Содержание