МЕДЕРБЕКОВА МАХАБАТ СТАЛБЕКОВНА

МЕДЕРБЕКОВА МАХАБАТ СТАЛБЕКОВНА


Ф.И.О.МЕДЕРБЕКОВА МАХАБАТ СТАЛБЕКОВНА
ТемаСҮТТҮҮ УЙЛАРДЫН ЗАТ АЛМАШУУСУНУН БУЗУЛУШУНУН, АЛАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯЛЫК ФУНКЦИЯСЫНА ЖАНА ТУКУМУНУН САПАТЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советК.И.СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Д.06.11.035
Содержание