МАРАИМОВА НАЗИК АКЖОЛОВНА

МАРАИМОВА НАЗИК АКЖОЛОВНА


Ф.И.О.МАРАИМОВА НАЗИК АКЖОЛОВНА
ТемаРЕСПУБЛИКАНЫН МЕКТЕПТЕРИНИН VVI КЛАССТАРЫНДА АДАБИЙ ЖОМОКТОРДУ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРІІ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРІІ АКАДЕМИЯСЫ ЖАНА И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.11.022
Содержание