Мапаева Нуржамал Абдиллажановна

Мапаева Нуржамал Абдиллажановна


Ф.И.О.Мапаева Нуржамал Абдиллажановна
ТемаПублицистикалык стилдеги тексттердин семантика-структуралык өзгөчөлүктөрү (гезиттик кабар түрүндөгү кыска тексттердин мисалында)
Ссылка на автореферат
Диссертационный советИ.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту Д 10.11.028
Содержание