МАЙРЫКОВА МЭЭРИМ АСКАРОВНА

МАЙРЫКОВА МЭЭРИМ АСКАРОВНА


Ф.И.О.МАЙРЫКОВА МЭЭРИМ АСКАРОВНА
ТемаСОГУШТАГЫ АДАМ УЗАКБАЙ АБДУКАИМОВ МЕНЕН ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА (ХХ КЫЛЫМДАГЫ СОГУШ ПРОЗАСЫНА Л.Н.ТОЛСТОЙДУН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ)
Ссылка на автореферат
Диссертационный советЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КРУИАнын ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д.10.11.029 Ведомстволор аралык диссертациялык кеңеши
Содержание