ӨМҮРКАНОВ ТУРАТБЕК АСАНБЕКОВИЧ

ӨМҮРКАНОВ ТУРАТБЕК АСАНБЕКОВИЧ


Ф.И.О.ӨМҮРКАНОВ ТУРАТБЕК АСАНБЕКОВИЧ
ТемаТ. КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГАН КЫЛЫЧ» РОМАНЫНДАГЫ АРАБ ТИЛИНЕН ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН СӨЗДӨРДҮН ЛЕКСИКА- СЕМАНТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д 10.17.548 Диссертациялык кеңеш
Содержание