КУНТУБАЕВА АЙЖАМАЛ АХМАТБЕКОВНА

КУНТУБАЕВА АЙЖАМАЛ АХМАТБЕКОВНА


Ф.И.О.КУНТУБАЕВА АЙЖАМАЛ АХМАТБЕКОВНА
ТемаБАЯЛЫ ИСАКЕЕВДИН КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮНҮН КАЛЫПТАНЫШЫНДАГЫ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советИ. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ Д 07.20.624 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ
Содержание