Кулубекова Азарабү Омораку

Кулубекова Азарабү Омораку


Ф.И.О.Кулубекова Азарабү Омораку
ТемаТектеш эмес тилдердеги маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн грамматикалык категорияларын типологиялык изилдөө (англис, орус жана кыргыз тилдериндеги грамматикалык элементтердин структуралык
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.20
Содержание