Загрузка...

Кубатова Айида Эсенкуловна

Кубатова Айида Эсенкуловна


Ф.И.О.Кубатова Айида Эсенкуловна
ТемаКЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАДИДЧИЛИК КЫЙМЫЛЫ: ЖАДИДЧИЛЕРДИН КООМДУК-САЯСИЙ, МАДАНИЙ ЖАНА АГАРТУУЧУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ (1900-1916-жж.)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет07.00.02
Содержание