КОЧКОРОВА ФЕРУЗА АТАМЫРЗАЕВНА

КОЧКОРОВА ФЕРУЗА АТАМЫРЗАЕВНА


Ф.И.О.КОЧКОРОВА ФЕРУЗА АТАМЫРЗАЕВНА
ТемаКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ТАМАКТАНУУСУН ЖАКШЫРТУУГА ГИГИЕНАЛЫК НЕГИЗДЕМЕ БЕРYY
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИ «АЛДЫН АЛУУЧУ МЕДИЦИНА» ИЛИМИЙ ӨНДҮРҮШТҮК БИРИКМЕСИ ОКУУ-ИЛИМИЙ ӨНДҮРҮШТҮК КОМПЛЕКСИ «КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ» Д.14.21.635 диссертациялык кеңеши
Содержание