КАДЫРОВА ЧЫНАРГҮЛ АБДУЛАЖАНОВНА

КАДЫРОВА ЧЫНАРГҮЛ АБДУЛАЖАНОВНА


Ф.И.О.КАДЫРОВА ЧЫНАРГҮЛ АБДУЛАЖАНОВНА
Тема“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ АСКЕРДИК ТЕРМИНДЕРДИН ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК ЖАНА ФУНКЦИОНАЛДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (ЖҮСҮП МАМАЙДЫН ВАРИАНТЫНДАГЫ “МАНАС” ЭПОСУНУН МАТЕРИАЛДАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.01
Содержание