ИМАНКУЛОВА СААДАТ ЭСЕНБАЕВНА

ИМАНКУЛОВА СААДАТ ЭСЕНБАЕВНА


Ф.И.О.ИМАНКУЛОВА СААДАТ ЭСЕНБАЕВНА
ТемаБАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН АДЕП САБАГЫНДА ДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАРДЫ КОЛДОНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ Д 13.13.008 диссертациялык кеңеши
Содержание