Хурибаева Элмира Гайдаровна

Хурибаева Элмира Гайдаровна


Ф.И.О.Хурибаева Элмира Гайдаровна
ТемаКыргыз тилинин түштүк говорлорундагы пахтачылык лексикасы
Ссылка на автореферат
Диссертационный советИ.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту Д 10.11.028
Содержание