ХАМРАБАЕВ АБДУРАСУЛ АБДУСАТТАРОВИЧ

ХАМРАБАЕВ АБДУРАСУЛ АБДУСАТТАРОВИЧ


Ф.И.О.ХАМРАБАЕВ АБДУРАСУЛ АБДУСАТТАРОВИЧ
ТемаЭКОНОМИКАНЫН АГРАРДЫК СЕКТОРУНУН ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ СУБЪЕКТТЕРИН БАШКАРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУ МЕХАНИЗМИН КАЛЫПТАНДЫРУУ (ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫНЫН МИСАЛЫНДА)
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЭКОНОМИКА ЖАНА ИШКЕРДИК УНИВЕРСИТЕТИ К.08.15.510 ВЕДОМСТВОЛОР АРАЛЫК ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ
Содержание