Эгембердиева Аида Абдыжапаровна

Эгембердиева Аида Абдыжапаровна


Ф.И.О.Эгембердиева Аида Абдыжапаровна
ТемаКыргыз аялдар поэзиясы: көркөм табияты, тарыхый өнүгүшү, идеялык-стилдик өзгөчөлүктөрү
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.01.01
Содержание