Эгембердиева Аида Абдыжапаровна

Эгембердиева Аида Абдыжапаровна


Ф.И.О.Эгембердиева Аида Абдыжапаровна
ТемаКыргыз аялдар поэзиясы: көркөм табияты, тарыхый өнүгүшү, идеялык-стилдик өзгөчөлүктөрү
Ссылка на автореферат
Диссертационный советЖ.БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту Д.10.11.029
Содержание