Эгембердиев Раимжан

Эгембердиев Раимжан


Ф.И.О.Эгембердиев Раимжан
ТемаКыргыз тилиндеги фразеологизмдердин семантикасы жана лексикографияланышы
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Д. 10.11. 028
Содержание