Дунканаев Абдыкалык Токтогулович

Дунканаев Абдыкалык Токтогулович


Ф.И.О.Дунканаев Абдыкалык Токтогулович
ТемаКыргыз макалдарына семантикалык-структуралык, логикалык-грамматикалык илик
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.01.01
Содержание