Боронбаева Аида Ильичевна

Боронбаева Аида Ильичевна


Ф.И.О.Боронбаева Аида Ильичевна
ТемаА, О ТИПТЕРИНДЕГИ ШАРП ВИРУСУНУН МОЛЕКУЛАЛЫК – ГЕНЕТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет06.02.02
Содержание