АСИПБАЕВА МАЙРАМКҮЛ БЕЙШЕНАКУНОВНА

АСИПБАЕВА МАЙРАМКҮЛ БЕЙШЕНАКУНОВНА


Ф.И.О.АСИПБАЕВА МАЙРАМКҮЛ БЕЙШЕНАКУНОВНА
ТемаXIX КЫЛЫМДЫН АЯГЫ - XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ ТҮНДҮК КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АГАРТУУНУН АБАЛЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет07.00.02
Содержание