АЛЫМБАЕВА ЗАРЫЛКАН АРСТАНБЕКОВНА

АЛЫМБАЕВА ЗАРЫЛКАН АРСТАНБЕКОВНА


Ф.И.О.АЛЫМБАЕВА ЗАРЫЛКАН АРСТАНБЕКОВНА
ТемаКӨРКӨМ ТЕКСТТЕГИ ФОНОСТИЛИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАР ЖАНА АЛАРДЫН ТАБИЯТЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.01
Содержание