АЛИ ҮНАЛ

АЛИ ҮНАЛ


Ф.И.О.АЛИ ҮНАЛ
ТемаЗАМАНБАП КЫРГЫЗ ҮЙ – БҮЛӨСҮНҮН САЛТТЫК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ (СОЦИОЛОГИЯЛЫК ТАЛДОО)
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН К. ДЫЙКАНБАЕВ атындагы ДИПЛОМАТИЯЛЫК АКАДЕМИЯСЫ ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ Д. 23.15.508
Содержание