Абдыраева Чынара Турдубековна

Абдыраева Чынара Турдубековна


Ф.И.О.Абдыраева Чынара Турдубековна
ТемаКыргыз жана англис тилдериндеги адамдын кулк-мүнөзүн билдирген фразеологиялык бирдиктерге салыштырма-семантикалык анализ (Уолтер Мейдин котормосундагы «Манас» эпосунун материалдары боюнча)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.20
Содержание