Абдувалиева Гульсанам Абдирахимовна

Абдувалиева Гульсанам Абдирахимовна


Ф.И.О.Абдувалиева Гульсанам Абдирахимовна
ТемаАЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН САЯСИЙ ЛЕКСИКАСЫНЫН КАЛЫПТАНУУСУ ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮ (ТҮРК ТИЛИ МЕНЕН САЛЫШТЫРМА ПЛАНДА)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.20
Содержание