АБДРАЗАКОВА ГУЛЬМИРА ШАРАПИДИНОВНА

АБДРАЗАКОВА ГУЛЬМИРА ШАРАПИДИНОВНА


Ф.И.О.АБДРАЗАКОВА ГУЛЬМИРА ШАРАПИДИНОВНА
ТемаЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН «КУТТУУ БИЛИМ» ЧЫГАРМАСЫНЫН СЕМАНТИКАСЫ ЖАНА ТЕКСТ КАТАРЫ УЮШУЛУШУ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.01
Содержание