Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы мамлекеттик сыйлык менен сыйланаган окумуштууларды куттуктайт!

– И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын госпиталдык педиатрия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Кудаяров Дуйшө Кудаяровичти I даражадагы “Манас” ордени;

– И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын госпиталдык хирургия кафедрасынын профессору, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Мамакеев Мамбет Мамакеевичти II даражадагы “Манас” ордени;

– И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин  илимий иштер жана тышкы байланыштар боюнча проректору, физика-математика илимдеринин доктору, профессор Султаналиева Рая Мамакеевнаны “Даңк” медалы;

– жазуучу, Кыргыз билим берүү академиясынын башкы илимий кызматкери,филологияилимдеринин доктору, профессор, Байгазиев Советбек Орозкановичти “Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу” ардак наамы;

– “Айгине” маданий-изилдөө борборунун директору,филологияилимдеринин доктору, доцент Айтпаева Гульнара Амановнаны “Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер” ардак наамы;

– И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын доценти,медицинаилимдеринин кандидаты, доцент Дворкин Михаил Ицкович “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы” ардак наамы;

– Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын анестезиология жана реанимация бөлүмүнүн башчысы,медицинаилимдеринин кандидаты Джузумалиева Кулжамал Сардаровнага “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы” ардак наамы;

– Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий-изилдөө борборунун медициналык тез жардам бөлүмүнүн башчысы, медицинаилимдеринин кандидаты Cарымсаков Талантбек Бектемировичти “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы” ардак наамы;

– Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук онкология жана гематология борборунун директору, медицинаилимдеринин доктору, профессор Тилеков Эрнис Абдышевичти “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы” ардак наамы;

– М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин үзгүлтүксүз ачык билим берүү институнунун профессоруна, экономикаилимдеринин доктору, профессор Джаилов Джумабек Сатаевичти “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти” ардак наамы;

– Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Б. Джамгерчинов атындагы тарых, археология жана этнология иститутунун директору, тарыхилимдеринин доктору, профессор Асанканов Абылабекти “Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер” ардак наамы;

– Кыргыз-Россия билим берүү академиясынын ректору, психологияилимдеринин доктору, доцент Шакеева Чынара Асановнага “Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер” ардак наамы;

– Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин филологиялык билим берүү технологиялары кафедрасынын башчысы, педагогикаилимдеринин доктору, профессор Момуналиев Сатканбайды “Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер” ардак наамы;

– И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин проректору, тарыхилимдеринин доктору, доцент Эсенкулов Нурмамат Жокеновичти “Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер” ардак наамы;

– Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий-изилдөө борборунун № 1 травматология бөлүмүнүн башчысы, медицинаилимдеринин доктору, профессор Анаркулов Бектур Суйоркуловичти Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы;

– Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт станционарынын башчысы,медицинаилимдеринин кандидаты Кенжебаева Гулбара Козубаевнаны Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы

мамлекеттик сыйлыктары менен куттуктайт!

Урматуу сыйлык ээлери, Сиздердин эбегейсиз мээнетиӊиздер бааланып, республикабыздын тиешелүү тармактарындагы социалдык-экономикалык, интеллектуалдык жана руханий потенциалды өнүктүрүүгө кошкон салымыӊыздар, үзүрлүү эмгегиӊиздер жана каармандыгыӊыздар үчүн мамлекетибиздин жогорку сыйлыктары менен сыйландыӊыздар.

Сыйлыгыӊыздар кут болуп, үй-бүлөӊүздөр менен бекем ден соолукта, бакубат өмүр сүрүӊүздөр! Ишиӊиздерди ийгиликтер коштоп, өлкөбүздө өнүгүү, журтубузда бейпилдик жана ынтымак сүрө берсин!

Терең урматтоо менен
КР ЖАКынын төрайымы                                                                        Тыналиева Б.К.